Privatlivspolitik

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger i Permido

 1. Generelle oplysninger:
  • 1,1. Permido er udviklet af Zentura A/S.
  • 1,2. I det følgende vil produktet Permido simpelthen blive omtalt som Permido.
  • 1,3. I henhold til data beskyttelses forordningen skal du informeres om, hvordan og Hvornår Permido indsamler, behandler og/eller afslører dine oplysninger. I denne Fortrolighedspolitik vil du blandt andet finde disse oplysninger og de rettigheder, du har.
  • 1,4. Permido A/S indsamler kun de personoplysninger, der er absolut nødvendige for, at du kan bruge Permido. Vi registrerer og opbevarer derfor kun de personoplysninger, som er relevante for din aktivitet i forbindelse med mailkorrespondance via Permido. I forbindelse med indsamling, behandling og brug af dine personlige data, vi overholder de relevante lovbestemmelser til enhver tid, dvs. reglerne i person data forordningen (GDPR) af 25 maj 2018. Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe vi har en juridisk forpligtelse til at gøre det, eller så længe det er relevant for din brug af Permido.
 1. Oplysninger, vi indsamler, samt formålet med indsamlingen:
  • 2,1. Når vi tilmelder os vores nyhedsbrev, indsamler vi dit navn og din e-mailadresse.
  • 2,2. Ved brug af Permido indsamler vi følgende personoplysninger: dit navn, telefonnummer og e-mailadresse.
  • 2,3. Permido indsamler og bruger dine personlige data, når du bruger vores krypterede e-mail-system. Dette er for at sikre den krypterede e-mail med to-faktor identifikation (e-mail og mobiltelefon) og til at sende dig den nødvendige direkte nøgle til dekryptering dine e-mails.
  • 2,4. E-mails sendt via Permido er 100% ende til ende krypteret. Det er derfor kun dig og afsenderen/modtageren, der har kendskab til indholdet. Indholdet kan ikke engang tilgås af medarbejderne i Permido A/S.
  • 2,5. Dine brugeroplysninger vil blive slettet, hvis der ikke har været nogen aktivitet i 6 måneder. Med ‘ ingen aktiviity ‘ betyder, at der ikke har været nogen e-mails sendt til og fra din konto, og at du ikke har logget ind på Permido. Derefter vil dine brugerdata automatisk blive slettet. Hvis du senere har brug for Permido, skal du følge tilmeldingsprocessen igen.
  • 2,6. Dine mails vil blive slettet automatisk efter 3 måneder.
 1. Den registeransvarlige:

Zentura A/S er dataansvarlig for de indsamlede personoplysninger.

Kontakt info:
Zentura A/S
Linnés Allé 2
2630 Taastrup
Danmark
Tlf.: + 45 7023 1123
kontakt@zentura.dk

 1. Andre modtagere af dine personlige oplysninger:
  • 4,1. Vi hverken sælger eller videregiver dine personoplysninger til tredjeparter.
  • 4,2. Zentura A/S er databehandleren for Permido A/S. Alle personlige data og mails lagres i Zenturas datacentre i Danmark. Zentura A/S overholder person data forordningen af 25. maj 2018.
  • 4,3. Zentura A/S er også certificeret af det danske Cloudfællesskab. indeholder en årlig revisor godkendt ISAE 3402-erklæring.
 1. Hvis du har brug for hjælp:
  • 5,1. Hvis du har brug for hjælp eller yderligere oplysninger, vil du finde det på linket: https://help.permido.com
  • 5,2. På helpsite vil du finde svar på de mest generelle spørgsmål om oprettelse, login/logoff, afsendelse/bevaring af en krypteret e-mail, og andre indstillinger.
 1. Dine rettigheder:
  • 6,1. som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelsen af. Du har ret til at anmode os om følgende:
   • For at få adgang til og rette/ændre dine personlige data.
   • Sletning af personlige data.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Hvis du ikke længere ønsker, at vi behandler dine personoplysninger eller begrænser behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning til vores e-mail-adresse. Se punkt 3. for kontaktoplysninger.