Betingelser

Permido vilkår & betingelser

Permido er en tjeneste, der tilbydes af Permido A/S (i det følgende benævnt “virksomheden”). Ved at bruge www.permido.dk-webstedet og bruge Permido-tjenesten accepterer du automatisk følgende vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser dækker alle funktioner, der tilbydes af Permido-kontoen, individuelt og kollektivt kaldet “tjenesten”.

Hvis du accepterer disse vilkår og betingelser på vegne af en virksomhed eller en anden juridisk enhed, accepterer du, at du har bemyndigelse til at binde en sådan enhed, dens associerede selskaber og alle brugere, der har adgang til tjenesten via din konto, til disse vilkår og betingelser. I mangel af en sådan myndighed må du ikke bruge tjenesten.

Brugere af tjenesten

Denne service ydes udelukkende til personer, der er 13 år eller derover. Mindreårige under 13 år, som har fået samtykke fra forældre eller værge til at åbne og vedligeholde en konto, kan bruge tjenesten.

Denne tjeneste leveres udelukkende til personer eller funktions postkasser, der drives af personer. Konti, der er registreret af “bots” eller automatiserede metoder, er ikke godkendt og vil blive afsluttet.

Hver bruger er eneansvarlig for alle deres meddelelser, der sendes gennem tjenesten.

Brug af tjenesten

Du indvilliger i ikke at bruge denne tjeneste til ulovlige eller forbudte aktiviteter. Du accepterer også ikke at forstyrre Permido netværk og servere.

Derudover accepterer du at undlade at bruge Permido til at sende spam, junk mail eller bulk e-mails, herunder nyhedsbreve samt til e-mails med mere end 50 modtagere. Ej heller at bruge Permido til mailingliste e-mails, der indeholder personer, der ikke specifikt har indvilliget i at blive medtaget på denne liste. Enhver konto, der yder den nævnte type brug, vil straks blive suspenderet.

I forbindelse med disse vilkår og betingelser skal spam referere til irrelevante eller uopfordrede meddelelser, som sendes over internettet, typisk til et stort antal brugere, med henblik på annoncering, phishing, spredning af malware eller virus (“spam”).

Vi kan også opsige konti, der anvendes til ulovlig aktivitet, navnlig som svar på retskendelser fra de kompetente myndigheder, som informerer os om sådanne ulovlige aktiviteter.

Virksomheden har ingen forpligtelse til at gemme eller videresende indholdet af afsluttede konti. Vi har heller ingen forpligtelse til at gemme meddelelser for konti i mere end 30 dage. På grund af tjenestens krypterede karakter anerkender du, at virksomheden ikke har nogen evne eller forpligtelse til at gendanne dine data.

Begrænsede garantier og ansvar

Virksomheden kan ikke give nogen garanti for pålideligheden af tjenesten eller garantere sikkerheden af brugerdata på trods af den bedste indsats. Tjenesten leveres “som den er”, og du accepterer ikke at holde det ansvarlige selskab eller at søge erstatning for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af tab af brug, data eller fortjeneste forbundet med udførelsen af tjenesten eller fiasko i en sådan præstation.

Desuden vil du ikke holde virksomheden ansvarlig eller søge erstatning, hvis fortrolig materiale utilsigtet frigives som følge af en sikkerhedsfejl eller sårbarhed i udførelsen af tjenesten.

Identificering

Du accepterer, at virksomheden og eventuelle moderselskaber, datterselskaber, medarbejdere eller tredjepartsleverandører ikke kan holdes ansvarlige for nogen tredjepartskrav, krav eller skader, herunder rimelige advokatsalærer, som følge af din brug af denne tjeneste.

Privatliv

Vores privatlivspolitik, der er tilgængelig på vores hjemmeside, forklarer, hvordan vi håndterer og beskytter dine personlige data og privatliv i forbindelse med din brug af tjenesten og din browsing af Permido-websitet. Ved at acceptere de nuværende vilkår og betingelser og for at kunne bruge tjenesten accepterer du også vores privatlivspolitik.

I det omfang Permido behandler alle personoplysninger, der er underlagt eu’s generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR), på brugerens vegne, i leveringen af tjenesten, vilkårene i Permido-databehandlings aftalen (tilgængelig på vores websted), som er er indarbejdet ved henvisning, finder anvendelse.

Forsøg og betalingsbetingelser

Alle nye kunder vil starte med en 30-dages gratis prøveperiode. Når den 30-dages prøveperiode udløber vil betaling automatisk starte, hvis opt ud af prøveperioden ikke er udført af slutbrugeren. Betaling for tjenesten faktureres en måned i forvejen. DKK 58 pr. bruger pr. måned.

På grund af deres art er de betalte ydelser, der leveres af selskabet, generelt ikke-refunderbare, og eventuelle refusioner vil blive givet efter eget skøn af selskabet. Betalte konti, der opsiges på grund af en overtrædelse af disse vilkår og betingelser, vil medføre tab af alle betalinger og er ikke berettiget til refusion.

Hvis virksomheden vælger at udstede en refusion af en eller anden grund, er virksomheden kun forpligtet til at refundere i den oprindelige betalingsvaluta. Hvis du anmoder om, at en kredit saldo konverteres mellem forskellige valutaer, som virksomheden understøtter, foretager virksomheden skøn over den anvendte vekselkurs.

Selskabet har ret til at ophøre med at servicere straks, hvis der opdages en svigagtig betaling, såsom brug af et stjålet kreditkort, og sådanne tilfælde kan yderligere henvises til de kompetente myndigheder.

Du bemyndiger virksomheden til at opkræve et kreditkort, der leveres månedligt eller årligt. Kreditsaldi vil også automatisk blive fratrukket på månedlig eller årlig basis. Du er ansvarlig for at holde kortoplysninger ajour.

Hvis du undlader at opfylde din betalingsforpligtelse som bruger af en betalt konto, kan vi suspendere din konto eller slette den efter en længere periode med misligholdelse.

Ændring af service vilkår

Inden for grænserne af gældende lovgivning forbeholder selskabet sig ret til at revidere og ændre denne aftale til enhver tid. Du er ansvarlig for regelmæssigt at gennemgå disse vilkår og betingelser. Fortsat brug af tjenesten efter sådanne ændringer skal udgøre dit samtykke til sådanne ændringer.

Lovvalg

Denne aftale er i alle henseender underlagt Danmarks materielle lovgivning. Enhver uoverensstemmelse, ethvert krav eller enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med aftalen, skal være underlagt domstolene i Danmarks lovgivning.